*** Flexible Invoices for WooCommerce PRO Changelog ***

= 3.6.0 - 2021-06-15 =
* Added new features for Advanced Templates plugin.

= 3.5.0 - 2021-05-20 =
* Added fi/core/woocommerce/document/item/skip filter
* Added fi/core/woocommerce/document/item/title filter
* Added fi/core/woocommerce/document/item/show_meta
* Added select field for multiple statuses
* Fixed vat rates
* Fixed issuing a document when the product does not exist
* Remove woocommerce_add_variant_info settings

= 3.4.1 - 2021-05-19 =
* Fixed email sending

= 3.4.0 - 2021-05-13 =
* Added new features for integration with Flexible Invoices Sending

= 3.3.3 - 2021-04-27 =
* Fixed email filter

= 3.3.2 - 2021-04-22 =
* Fixed report download and documents
* Added fi/core/settings/general/signature_users filter

= 3.3.1 - 2021-04-14 =
* Fixed duplicated documents
* Fixed VIES url
* Fixed CSS
* Fixed datepicker field in report & download page

= 3.3.0 - 2021-03-11 =
* Added fi/core/numbering/formatted_number filter
* Added new tracker source
* Fixed warnings

= 3.2.2 - 2021-02-22 =
* Fixed beacon documentation
* Fixed select2 translations

= 3.2.1 - 2021-02-11 =
* Added documentation to the plugin
* Added reverse charge for orders coming from countries outside the EU
* Fixed invoice proforma issuing for order statuses
* Fixed duplicated VAT number in order email
* Remove invoice_ask_field string from order email

= 3.2.0 - 2021-01-28 =
* Drop support for PHP 5.6
* Fixed bug for customer address
* Added address 2 field for customer
* Added select field for customer country
* Fixed VAT number for MOSS
* Added a lock to prevent duplicated invoices
* Fixed SVG in PDF
* Fixed hide vat number if MOSS
* Fixed string of payment method on invoice list.
* Fixed translations
* Fixed checkout fields

= 3.1.1 - 2021-01-13 =
* Fixed email template
* Fixed docs links
* Remove UK from EU VAT

= 3.1.0 - 2021-01-03 =
* Fixed numbering during document update
* Fixed SKU in document
* Added mutex

= 3.0.5 - 2021-01-13 =
* Fixed email template
* Fixed docs links
* Remove UK from EU VAT

= 3.0.4 - 2020-12-14 =
* Fixed duplicated VAT number in order details
* Fixed reset number
* Fixed invoice date
* Fixed vat number validation

= 3.0.3 - 2020-12-08 =
* Fixed domain slug for invoice template

= 3.0.2 - 2020-12-01 =
* Fixed download documents
* Fixed generate reports
* Fixed manual select product from WooCommerce
* Fixed template redirect

= 3.0.1 - 2020-11-27 =
* Fixed vat number for new users
* Fixed order number & url to order on post type list

= 3.0.0 - 2020-11-24 =
* Major version

= 2.9.16 - 2020-08-31 =
* Fixed shipping items on correction invoices and reports

= 2.9.15 - 2020-08-27 =
* Fixed WooCommerce tax rate
* Added product name edition

= 2.9.14 - 2020-07-21 =
* Fixed adding a product manually to the invoice
* Fixed warning in javascript console
* Fixed tax rates for WooCommerce orders
* Fixed shipping value during invoice issuing

= 2.9.13 - 2020-07-14 =
* Added select2 ajax for woocommerce products searching
* Fixed reverse charge description for EU VAT validation handler

= 2.9.12 - 2020-06-09 =
* Added updated libraries.
* Fixed exchange vat

= 2.9.11 - 2020-05-13 =
* Fixed translations

= 2.9.10 - 2020-05-11 =
* Added WPML support

= 2.9.9 - 2020-04-06 =
* Fixed round precision

= 2.9.8 - 2020-03-11 =
* Added support for WooCommerce 4.0
* Update EUVat library

= 2.9.7 - 2020-03-04 =
* Fixed sanitize text fields

= 2.9.6 - 2020-01-24 =
* Fixed base country option for VAT exempt

2.9.5 - 2020-01-23
* Fixed exchange date
* Fixed library notice

2.9.4 - 2020-01-13
* Fixed exchange error
* Added EU VAT library

2.9.3 - 2020-01-02
* Added support for WooCommerce 3.9

2.9.2 - 2019-11-28
* Fixed translations
* Fixed double VAT ID

2.9.1 - 2019-11-27
* Fixed fatal error for refund
* Fixed exchange date

2.9.0 - 2019-11-19
* Added EU VAT support
* Added currency exchange for EU

2.8.2 - 2019-11-05
* Removed gitignore file that was preventing vendor_prefixed deploy
* Added support for WooCommerce 3.8
* Added support for WordPress 5.3

2.8.1 - 2019-09-05
* Fixed fatal error

2.8.0 - 2019-09-02
* Prefixed libraries

2.7.3 - 2019-08-27
* Fixed error with double # when sequential order numbering is on
* Added search by sequential numbers

2.7.2 - 2019-08-12
* Added support for WooCommerce 3.7

2.7.0 - 2019-06-05
* Removed subscription enforce

2.6.13 - 2019-05-08
* Added support for VAT number in order customer details

2.6.12 - 2019-04-08
* Added support for WooCommerce 3.6.0

2.6.11 - 2019-01-07
* Fixed default settings values

2.6.10 -2018-12-05
* Added support for WordPress 5.0

2.6.9 - 2018-10-16
* Added support for WooCommerce 3.5
* Dropped support for WooCommerce below 3.0 (the plugin may still work with older versions but we do not declare official support)

2.6.8 - 2018-07-30
* Fixed plugin version

2.6.7 - 2018-07-30
* Fixed plugin version

2.6.6 - 2018-07-30
* Fixed number change when sequential order numbering is used
* Added integration with EU VAT Number plugin

2.6.5 - 2018-06-20
* Fixed apperance settings for vat number field

2.6.4 - 2018-05-23
* Added support for WooCommerce 3.4

2.6.3 - 2018-04-05
* Fixed the SKU presentation on the invoice when the option is off
* Fixed issue invoice for WooCommerce Subscriptions renewal

2.6.2 - 2018-03-06
* Fixed automatically send invoices after manually issue

2.6.1 - 2018-01-16
* Removed correction issued based on the order status change to Refunded

2.6 - 2018-01-08
* Added support for WooCommerce 3.3
* Added corrections number reset
* Tweaked issuing invoices only when order has some positions
* Fixed issue with tax value on corrections for WooCommerce 3.x

2.5.1 - 2017-11-22
* Fixed invoice payment status for COD payment method, set always to Due

2.5 - 2017-11-09
* Added automatic correction invoices
* Fixed saving fields when comma is used as a delimiter
* Fixed adding SKU to invoice for variations
* Fixed docs links

2.4.4 - 2017-10-10
* Added support for WooCommerce 3.2
* Dropped support for WooCommerce 2.5.x (the plugin may still work but we do not declare official support)

2.4.3 - 2017-09-11
* Tweaked customer's formatted billing address to include information about invoice and VAT number

2.4.2 - 2017-08-09
* Fixed translation in the WooCommerce checkout

2.4.1 - 2017-06-22
* Fixed bug after deleting order to issued invoice
* Fixed bug after attempting to manually send an invoice by email in WooCommerce 3.0
* Fixed automatic email invoicing in WooCommerce 3.0
* Fixed some minor notices in WooCommerce 3.0

2.4 - 2017-03-31
* Added support for upcoming WooCommerce 3.0
* Dropped support for WooCommerce below 2.5 (the plugin may still work with older versions but we do not declare official support)
* Fixed bulk actions for invoices

2.3.3 - 2017-01-19
* Added compatibility with Payment Fees in WooCommerce Active Payments 2.9 plugin

2.3.2 - 2016-11.23
* Fixed invoice payment status for completed orders when option in the settings is disabled

2.3.1 - 2016-11-09
* Fixed issuing automatic invoices

2.3 - 2016-11-07
* Added better EU VAT Number validation (check the docs to see details)
* Tweaked order statuses display to use names instead of slugs
* Fixed editing VAT Number placeholder field

2.2 - 2016-08-23
* Major Update!
* Changed plugin directory to flexible-invoices-woocommerce
* Integrated with a new version (3.3) of Flexible Invoices
* Internal housekeeping
* Fixed issuing invoices based on WordPress time zone settings
* Added a link to edit the invoice in an order

2.1.1 - 2016-05-23
* Twaeked to issue invoices based on WordPress time zone settings
* Fixed validating VAT number
* Re-added Dutch (nl_NL) translation

2.1 - 2016-04-07
* Major Update!
* Converted to English
* Added Polish (pl_PL) translation
* Added direct link to download invoice
* Added metabox with preview and download buttons for the invoice
* Added possibility to display product variations on the invoice
* Added possibility for the customer to request an invoice
* Added possibility not to issue invoices for free orders
* Added integration with Allegro WooCommerce
* Tweaked PDF to open in new window
* Fixed getting tax rates during editing invoice

2.0.1 - 2016-03-04
* Added Dutch (nl_NL) translation

2.0 - 2016-01-26
* System licencji i automatyczne aktualizacje

1.19 - 2015-11-19
* Poprawienie walidacji pola NIP w panelu admina
* Poprawienie walidacji pola NIP w zamówieniu (walidacja jest aktywna tylko jeśli pole jest włączone)

1.18.1 - 2015-09-09
* Poprawienie walidacji pola NIP

1.18 - 2015-09-07
* Dodanie opcji wyłączania pola NIP z formularza zamówienia oraz wymuszania i walidacji pola NIP

1.17.1 - 2015-0-05
* Fix na tworzenie fatury do każdego zamówienia

1.17 - 2015-03-04
* Użytkownik może pobrać swoją fakturę w "moje konto"
* Kwota zniżki uwzględniona w cenie netto 1 sztuki

1.16 - 2015-02-24
* Poprawka w ścieżce do plików
* Regenerowanie faktur jeśli coś poszło nie tak

1.15 - 2015-02-20
* Poprawka w NIP'ie dla anonimowych użytkowników
* Kosmetyczne poprawki związane z trybem debug

1.14.1 - 2015-01-07
* Problem z przeliczeniem kwoty wysyłki

1.13 - 2015-01-05
* Kolejna łatka na przekazywanie metody płatności
* Warning przy produktach za darmo

1.12 - 2014-12-18
* Dodane hooki dla kolejnych integracji

1.11 - 2014-11-26
* Łatka na błąd WooCommerce w przekazywaniu metody płatności

1.10.1 - 2014-11-18
* Poprawka wstecznej kompatybilności do WC 2.1

1.10 - 2014-11-13
* Pole NIP widoczne w adresie płatności

1.9 - 2014-11-03
* Problemy z polem NIP w nowych wersjach WooCommerce rozwiązane

1.8 - 2014-10-22
* Status wystawianej faktury jest ustawiany na opłacony jeśli zamówienie jest w zakończone lub w realizacji

1.7.1 - 2014-10-03
* Adres email do automatycznej wysyłki faktur pobierany najpierw z zamówienia

1.7 - 2014-10-01
* Pobieranie sposobu płatności z zamówień

1.6 - 2014-09-28
* Wprowadzone uwagi po audycie firmy zajmującej się księgowością

1.5 - 2014-09-20
* Pobieranie nipu z konta usera, jeśli został pominięty w zamówieniu

1.4 - 2014-08-29
* Poprawka w wysyłaniu emaila do klienta-gościa
* Poprawka w ilości usług kurierskich
* Poprawka w nadpisywaniu templates
* Poprawka w konwersji starych faktur

1.1 - 2014-08-22
* Poprawka w urlu do faktury wysyłanym mailem

1.0 - 2014-08-21
* Pierwsze wydanie!